• Πείρα 45 ετών
  • Τέλεια οργάνωση
  • Ιατρική περίθαλψη
  • Φυσικοθεραπεία
  • Έμπειρο προσωπικό
  • Διαχωρισμός περιστατικών ανά όροφο